Inspired by excellence & innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

نماینده کسب و کار در خارج از کشور

متقاضیانی که تمایل دارند به انگلستان مهاجرت نمایند، با استفاده از خدمات موسسه فرهنگی نیوتن می توانند از این طریق اقدام کنند که در نهایت منجر به اقامت می شود. شرایط لازم جهت اقدام برای دریافت ویزای نماینده کسب و کار در خارج از کشور به شرح زیر است:

  • اشتغال در کشور های خارج از اروپا
  • داشتن پشتیبانی مالی به اندازه ای که نیاز به حمایت مالی دولت نداشته باشند
  • داشتن سطح زبان حداقل A1

شما میتوانید به مدت 3 سال در انگلیس بمانید و پس از آن مجدداً مهلت ویزای خود را تا 2 سال دیگر تمدید نمایید. بعد از 5 سال اشتغال در انگلستان میتوانید درخواست خود را برای اقامت دائم ارائه دهید.