تاریخچه موسسه فرهنگی نیوتن

موسسه فرهنگی نیوتن در سال 1999 فعالیت فرهنگی خود را در تهران و انگلستان شروع کرد. در ابتدای راه، موسسه مسئولیت جذب دانشجو برای زنجیره ای از کالج ها به نام “David Game Group” در منطقه خاورمیانه را برعهده گرفت. پس از کسب تجربه و موفقیت چشمگیر در این حوزه، موسسه فرهنگی نیوتن گستره فعالیت خود را افزای داد به طوری که هم اکنون با بیش از دویست موسسه اموزشی در سراسر دنیا همکاری نزدیک دارد.

هم اکنون، موسسه فرهنگی نیوتن، با 20 سال تجربه موفق در حوزه های اعزام دانشجو، خدمات ویزا و مهاجرت هنوز به رسالت اصلی خود یعنی “بهترین خدمات با بهترین کیفیت” وفادار مانده است و مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

خدمات ما
0
موسسات آموزشی
0
دوره‌ها
0
دانشجو
0
کشورهای تحت پوشش